Willumsen’s Tømrer- og snedkerfirma i Odsherred
Medarbejdere og biler på Fregatvej

Firmaet blev startet i 1908 af Karl V. Andersen på Grundtvigsvej 14 i Nykøbing, han havde skabt sig en smuk position som håndværksmester i byen, hvor han begyndte som svend hos kendt nykøbingenser tømrermester Niels Frandsen. Karl V. Andersens søn Tage Ingemann Andersen, blev medindehaver i 1945 og har videreført firmaet efter de bedste traditioner. Tage Ingemann Andersen gik i 1967 i kompagniskab med Aage Willumsen (Klaus´ far), som var kommet til firmaet i 1963 som svend og blev på dette tidspunkt mester.

Aage tager over.
I 1971 overtog Aage Willumsen så hele firmaet, da Tage Ingemann Andersen, der på det tidspunkt var 65, fandt at tiden var rigtigt og han ønskede at afvikle sit ejerforhold for at hellige sig sin virksomhed som bygningssagkyndig vurderingsmand for Byggeriets Realkreditfond i Odsherred.

Willumsen’s Tømrer- og snedkerfirma i Odsherred
Holdet bag opførslen af Bymidten i Odsherred. Aage Willumsen ses til højre i billedet.

Virksomhedsnavnet blev herefter Willumsen’s Tømrer- og snedkerfirma, som har deltaget i en lang række større og mindre nybygnings- og renoveringsopgaver i Nykøbing og omegn.

Først i halvfjerdserne arbejdede firmaet med nybygningen af Favørcentret (i dag Meny) og Nordgårdshallen, ligesom firmaet stod for renoveringen af Nykøbing kirkes tagkonstruktion. Tømrerarbejdet på NKT’s administrationsbygning i Asnæs blev også udført af Aage Willumsen, ligesom firmaet flere gange har arbejdet på Amtshospitalet og var med ved byggeriet af Nykøbing – Rørvig kommunes administrationscenter på Vesterlyngvej. Nykøbing Idrætsforenings klubhus på Kongeengen blev også udført af firmaet ligesom snedkerarbejdet på Kosan Qscarmatic.
Da boligselskabet af 1942 opførte Bymidten midt i Nykøbing by, var det også firmaet som stod for tømrerarbejdet.

På det tidspunkt var virksomheden placeret på Fregatvej hvor det kom til i 1962 og har gradvis nået en stabil størrelse på 12 ansatte i gennemsnit og 16 – 17 ansatte i højsæsonerne.
”Vi har ingen ambitioner om at blive større, end vi er nu, for det er et passende leje for os”, udtalte Aage Willumsen, i forbindelse med firmaets 80 års fødselsdag i 1988. Aage tog sig den gang af det administrative i virksomheden sammen med hustruen Ruth, der tog sig af bogholderiet.

Willumsen’s Tømrer- og snedkerfirma i Odsherred
Firmaet, da det lå i Galbuen

Klaus tager over
I 1989 starter Klaus Willumsen som selvstændig og fører virksomhedsnavnet Willumsen’s Tømrer- og snedkerfirma videre, første beliggende i Galbuen, Nakke, og sender flyttes virksomheden i 1989 til Mørkehøjgård også på Nakke ved Rørvig der i dag er virksomhedens adresse.
Det er nu Klaus der sammen med hans hustru Lone, tager sig af alt det administrative i virksomheden.

Willumsen’s Tømrer- og snedkerfirma i Odsherred
Nye bygning opføres – virksomheden er flyttet til Nakke Vestvej

De mange fritidshuse
”I dag udfører vi arbejde over hele Sjælland, men med over 26.000 fritidshuse / sommerhuse i Odsherred er arbejdet med disse et af vores specialer”, fortæller Klaus Willumsen, og fortsætter
”Med snart 30 års erfaring som selvstændig tømrervirksomhed, kan vi tilbyde vores kunder en optimal håndværksmæssig løsning i forbindelse med alt tømrer- og snedkerarbejde. Det seneste tiltag er at gøre vores dagligdag papirløs. Vi er i 2016 gået i gang med at føre arbejdesedler, bestillinger og afregninger elektronisk. Dette gør vi for at optimere arbejdsprocesserne, i sidste ende til gavn for vores kunder.”, slutter Klaus Willumsen.

Vi er kendt for høj kvalitet og stabilitet hvilket blandt andet er årsagen til, at vi har været så mange år i branchen.

2003 - Billede fra år 2000
Bilparken i år 2000

Tømreren fra Nakke.
Så går du med tanker om at bygge nyt, få moderniseret, repareret eller renoveret, så kontakt os i dag for mere information samt et godt og uforpligtende tilbud. Du har naturligvis den samme kontaktperson tilknyttet gennem hele byggeforløbet.
Vi er medlem af byg garantiordningen – Din garanti for korrekt udført håndværk.
Willumsen’s Tømrer- og snedkerfirma – med over 100 års erfaringer i Odsherred.